Visita a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Alumnes del Cicle Superior de Prevenció de Riscos Professionales

El dimarts 17 de gener l'alumnat del nostre centre que està cursant el Cicle Superior de Prevenció de Riscos Laborals han visitat les instal·lacions de l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

La visita ha estat guiada per la Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Mª José Nácher, i el Cap de Grup Tècnic, Jaume Soler, els quals mostraren als alumnes els diferents sistemes d'emergència i evacuació de l'hospital, així com identificar els diferents riscos que es poden donar davant d'una situació d'emergència. A més, l'alumnat va poder resoldre tots els dubtes sobre el pla d'autoprotecció, així com conéixer de primera mà la realitat d'un tècnic de prevenció en una empresa pública.

Esta visita els ha permés ajudar a valorar la importància de l'existència d'un pla d'autoprotecció i els seu diseny correcte, tenint en coompte les diferents situacions que es poden plantejar.

Des del nostre centre, i en nom del professorat i l'alumnat participant en l'activitat, volem agrair als responsables de l'hospital esta oportunitat d'aprenentatge per mitjà de l'observació en empreses reals.

Volem deixar constància de la importància d'una estreta relació entre el món empresarial i els centres de Formació Professional.