Normes d'Organització i Funcionament del Centre

Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que ha sigut aprovat pel Consell Social amb data 24 de setembre de 2015, anul·la tots els anteriors, i només podrà ser modificat per nou acord del Consell Social del Centre.

Estee Normes pretenen ser el conjunt de principis i normes que regulen les relacions humanes de tots els membres de la Comunitat Escolar. Considerem les normes de convivència com un instrument per a potenciar una educació integral, dins d'un concepte de llibertat, responsabilitat, autonomia i participació.

Entenem que la nostra funció educativa va més enllà de considerar estes Normes com un simple codi de sancions a aplicar. Per això, manifestem la nostra voluntat de fer una tasca preventiva encaminada a la formació d'un model de persona lliure, que tindrà una projecció per mitjà de l'exercici de la solidaritat i el respecte a la resta de persones i instal·lacions del Centre.

En els fitxers adjunts està el Pla de Contingència Covid per al curs 2021-2022.

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (Normes d'Organització i Funcionament del Centre-1.pdf)Normes d\'Organització i Funcionament del Centre[ ]615 kB
Download this file (Copia de ADPATACIÓ DEL PLA DE CONTINGENCIA AL CENTRE.pdf)Pla Contingència Covid 2021-22[ ]132 kB