Per què estudiar al CIPFP Luis Suñer?

FPAlzira: El Centre Integrat Públic de Formació Professional que obri el futur als nous professionals del segle XXI

 

POSTER CURS 2021 22 web2