Família d'Instal·lació i Manteniment

 

Estudis

Cicles formatius de Grau Superior

Foto Mecatronica Mecatrònica Industrial (LOE)   (Horari vesprades)

 Prevenció de Riscos professionales (LOGSE) (Horari matins segon curs) 

PRIMER CURS SEMIPRESENCIAL!!

  

Cicles de Grau Mitjà

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE) (Horari matins)

 Manteniment Electromecànic (LOE) (Horari matins)

Cicles Grau mitjà en formació semipresencial:

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

 Instal·lacions de Producció de Calor (LOE) (Només segon curs)

 

Cicles Formació Professional Bàsica

  Fabricació i Muntatge   (Horari vesprades)

 

Empreses

El nostre centre ha suscrit acords amb empreses del sector per a que els alumnes realitzen les pràctiques formatives (FCT) en elles, i que completen la formació rebuda en el centre amb la part pràctica a realitzar en l'empresa.
 

Instal·lacions i Equipament

El centre disposa d'ordinadors amb connexió a internet per a l'us de l'alumne en pràcticament totes les aulas, així com projectors. També disposem de tallers equipats amb tot el necessari per poder realitzar els ensenyaments pràctics.