Pla d'Evacuació del Centre

El pla d'evacuació planifica els passos que s'ha de seguir davant de la decisió d'evacuar un edifici a causa d'un incendi o qualsevol altre sinistre.

El posar en pràctica el pla, dóna un suport psicològic que incrementa les capacitats de supervivència

 

EN CAS DE FUM

  • Es dificulta la visibilitat i poden ser tòxics
  • Quan no siga intens, desplace's pel sòl gatejant prop de la paret per a no desorientar-se.

 

SIMULACRES

Els simulacres permeten adquirir hàbits d'actuació segurs davant d'una possible situació d'emergència real.


Saber com actuar i fer-ho amb serenitat són la clau per a minimitzar els riscos davant d'una emergència

 

EMERGÈNCIES IDENTIFICADES

  • Incendi / explosió
  • Amenaça de bomba

De la col·laboració i participació de tots depén la protecció de les nostres vides.

 

 

 PLÀNOL DEL PUNT DE REUNIÓ

 

CONEGUEM EL PLA D'EVACUACIÓ

OBJECTIU

Difondre a la comunitat educativa del CIPFP Luis Suñer Sanchis els aspectes més rellevants del pla d'evacuació, per al seu coneixement i aplicació quan es produïsca una emergència real.

 

 

EVACUACIÓ

Conjunt d'accions i procediments dirigits al desallotjament d'una zona afectada per una emergència, per mitjà del desplaçament de persones a través de rutes segures a un lloc exterior segur.

.

INSTRUCCIONS PER A EL SIMULACRE D'EVACUACIÓ DEL CIP FP LUIS SUÑER SANCHIS

EL SENYAL D'ALARMA

És un so continu i intermitent que ens indica que hem d'iniciar el procés d'evacuació, una vegada s'ordena l'evacuació tot el personal ha d'obeir l'orde

 

COM ACTUAREM?

1. En sentir l'alarma, cal conservar la calma i interrompre immediatament totes les activitats.
2. Abandonarem l'aula/taller o qualsevol altra dependència tancant portes i finestres i dipositant una paperera al costat de la porta com a indicador que han estat desallotjats. L'alumnat seguirà en tot moment les indicacions del professor/a.
3. Durant el desallotjament no s'han de recollir objectes personals per evitar obstacles i demores.
4. L'evacuació es realitzarà per les vies senyalitzades, circulant per la dreta en fila índia, amb rapidesa però sense córrer, aturar-se, empènyer o atropellar els altres, donant prioritat als més vulnerables.
5. En cap cas, iniciada l'evacuació, es tornarà enrere i s'haurà d'adreçar al punt de reunió situat a les pistes esportives.
6. L'alumne/a que estiga fora de l'aula/taller s'incorporarà al grup més proper que estiga evacuant en aquell moment, i ja en el punt de reunió s'unirà al grup de procedència.
7. En presència d'algun obstacle a les vies d'evacuació es retiraran immediatament per evitar ensopegades i demores.
8. En cas d'haver de travessar zones inundades de fum no intens, s'hauran de protegir les vies respiratòries amb mocadors mullats i fer-ho gatejant per terra, al costat de la paret per no desorientar-se, buscant les eixides.
9. Si el fum és intens, es romandrà a l'interior de l'aula/taller o qualsevol altra dependència que s'ocupe, tancant portes i finestres, col·locant jaquetes o draps mullats a les juntes de les portes per protegir-se de l'entrada del fum.
10. L'evacuació finalitza amb l'arribada al punt de reunió situat a les pistes esportives, on tots els grups romandran units i a la zona assignada identificada amb un triangle verd que indicarà el número de l'aula/taller corresponent.

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (CONOZCAMOS EL PLAN DE EVACUACIÓN SUÑER rev. 2 (2022).pdf)CONOZCAMOS EL PLAN DE EVACUACIÓN SUÑER rev. 2 (2022).pdf[ ]147 kB