Convocatòria Premis FP 2022-2023

Data d’inscripció: del 17 d’octubre al 4 de novembre de 2023

Lloc de sol·licitud: en el centre públic en què es trobe l'expedient acadèmic de la persona interessada.

Pot participar l'alumnat matriculat en centres docents de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics que:

  • Haja finalitzat els estudis de cicles de grau mitjà o superior en el curs 2022-23
  • Haja obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5

Convocatòria: Resolució de 27 d’abril de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport