Admesos subvencions transport

En el tauler d'anuncis del centre estan exposades les llistes d'admesos i exclosos a la convocatòria de les subvencions de transport.