Imagen GM Act Comer

 

Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Activitats Comercials

Duració: 2.000 hores.

 
 Fullet informatiu Activitats Comercials

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a traves d'una formació teòric-pràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Màrqueting en l'activitat comercial.

   • Gestió de compres.

   • Dinamització del punt de venda.

   • Processos de venda.

   • Aplicacions informàtiques per al comerç.

   • Anglés.

   • Horari reservat per a la docència en anglés.

   • Formació i orientació laboral

Segon curs:

   • Gestió d'un xicotet comerç.

   • Tècniques de magatzem.

   • Venda tècnica.

   • Servicis d'atenció comercial.

   • Comerç electrònic
   • Horari reservat per a la docència en anglés.

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Amb possibilitat d'FP DUAL

 

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

   • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Tindre 2.º de BUP aprovat.

   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

   • Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al juliol)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

   • Quan la Conselleria determine els terminis els publicarem en esta web.

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Auxiliar administratiu.

   • Venedor.

   • Venedor/a tècnic/a.

   • Representant comercial.

   • Orientador/a comercial.

   • Promotor/a. Televenedor/a.

   • Venda a distància.

   • Teleoperador/a (call center).

   • Informació/atenció al client.

   • Caixer/a o reponedor/a.

   • Operador de contact-center.

   • Administrador de continguts online.

   • Comerciant de tenda.

   • Gerent de petit comerç.

   • Tècnic en gestió d'estocs i magatzem.

   • Cap de magatzem.

   • Responsable de recepció de mercaderies.

   • Responsable d'expedició de mercaderies.

   • Tècnic en logística de magatzems.

   • Tècnic d'informació/atenció al client en empreses.

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

   • ues modalitats.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

  RD 1688/2011 de 18 de noviembre (BOE 27/12/2011) - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

RD 1126/2010 BOE 11/09/2010 - RD que modifica al RD 1631/2009.

Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari