Visita Parc Solar Fotovoltaic

Foto1

El passat 9 de febrer els alumnes del cicle d'Energies Renovables del CIPFP Alzira van fer la visita al Parc solar fotovoltaic de L'Olleria (La Garrofera), situat a la comarca de la Vall d'Albaida, entre les localitats de L'Olleria i Bellús.

 

El parc fotovoltaic L'Olleria té una potència instal·lada d'uns 7,2 Mw de Fotovoltaica, que és transformada en corrent altern per a ús de l'electricitat, i que és equivalent al consum de 2.200 habitatges. A més s'estalvien 7.200 tones de CO₂. L'energia generada és injectada en la xarxa elèctrica en forma de corrent altern a mitjana tensió, que suposa uns 20.000 v. L'energia que tenim a casa són 230 v, però el transport i distribució de l'Energia Elèctrica es fa en alta tensió, que sempre suposa més de 1000 v.

Foto2

Al parc fotovoltaic ens va atendre l'encarregat del manteniment, Jose Vicente Muñoz, persona molt atenta amb tots nosaltres i que ens va fer de guia pel parc. Els alumnes van tindre l'oportunitat de veure l'estructura del parc, com s'organitzen i s'enganxen les plaques fotovoltaiques. Allí hi ha més de 25.000 plaques solars. Les plaques estan agrupades en sèries de 20 , que es denominen “strings”, i s'agrupen dues branques en paral·lel que van a un inversor, un aparell que fa la conversió de corrent continu a corrent altern, la que utilitzem a les nostres cases. Cada inversor dona 10.000 w de potència d'eixida, i tenen uns quants d'ells. A més després cal pujar la tensió d'eixida per a injectar-la en la xarxa de mitjana tensió. Això es fa en els transformadors, que estan darrere dels inversors. Totes aquestes qüestions i aspectes són estudiats pels nostres alumnes d'Energies Renovables en el centre CIPFP Alzira en els diferents mòduls (assignatures). Així que van tindre l'oportunitat de preguntar sobre tots aquests aspectes estudiats en el cicle, i tots els dubtes van ser resoltes per l'encarregat del parc, que també va ser alumne d'FP d'Electricitat.

En resum, va estar una jornada molt didàctica per als nostres alumnes. van veure i van aprendre moltes coses, i d'una manera diferent a les jornades habituals en el centre.

 

Foto1