Visita al centre auditiu AMPLIFON

Els alumnes del Cicle de Prevenció de Riscos Professionals del CIPFP Luís Suñer han visitat el centre auditiu Amplifon d'Alzira on la tècnic audioprotetista ens va explicar l'audiograma d'un cas de sordera professional (gràfic en el qual es mostra el llindar mínim d’audició de l'oït d’una persona per a les distintes freqüències) i també el funcionament de l'oït humà.

 

A continuació ens va realitzar a cadascú dels alumnes una audiometria i una revisió dels dos oïts

La visita ens va servir per a valorar la importància de la utilització d'EPIs (taps auditius, cascos de protecció, etc) a fi de prevenir aquells problemes causats per l'exposició laboral a sorolls elevats.

 

Agraïm a l'empresa Amplifon i en particular a la seua tècnic audioprotetista l'atenció rebuda