III Jornada Mútua Universal

"Prestacions de les Mutues"

El passat 12 de desembre alumnat de grups vespertins del nostre centre van assistir a la Jornada impartida per Mª José Boluda Castelló, Directora Territorial Jurídica de Mútua Universal, qui va explicar els orígens de les mútues, les seues funcions, prestacions, la seua funció assistencial, així com el seu importacia en el sistema de la Seguretat Social.

 

Mª Dolores Pons, cap del Departament de Formació i orientació laboral del nostre centre, va ser la responsable de desenrotllar l'obertura i presentació de la ponent.

Volem agrair a Maria José Boluda la seua interessant exposició, que va despertar l'atenció de l'alumnat i l'interés del professorat durant tota la seua intervenció. Volem també mencionar l'agraïment a Mútua Universal per la seua altruista col·laboració amb el nostre centre.