Jornada de sensibilització impartida per FESORD

Federació de Persones sordes

El 22 de novembre l'alumnat de FPB, ha tingut una jornada de sensibilització impartida per FESORD (Federació de Persones Sordes).

Ha vingut Monica, acompanyada del seu interprete i ha explicat les àrees i servicis que oferix esta associació i ens ha donat a conéixer les barreres que tenen en la societat, en els distitos llocs públics, mitjans de transport, centres d'ensenyança. Gràcies pel temps que ens heu dedicat.