Alumnos de nuestro Centro visitan Ice-Crem Factory Comaker

Visitan la fábrica de helados de Alzira alumnos que estudian el Ciclo Superior de Prevención de Riesgos Profesionales

El dia 17 d'octubre l'alumnat del nostre centre que està cursant actualment el Cicle Superior de Prevenció de Riscos Laborals, han visitat la prestigiosa fàbrica de gelats Ice-Cream Factory Comaker ubicada a Alzira.

La visita ha estat guiada per la Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Mónica Capsí, la qual ha oferit una completa explicació del procés productiu de fabricació de gelats i de quins són els riscos més importants que es poden trobar durant este procés. A més, l'alumnat ha pogut resoldre tots els dubtes sobre esta professió, podent observar de primera mà, el treball que realitzen els tècnics de prevenció en el dia a dia.

Després de la visita, alguns alumnes han afirmat que "estes experiències ens motiven més i ens fan aprendre les coses d'una forma més pràctica"

Des del CIPFP Luis Suñer Sanchis volem donar les gràcies a l'empresa per l'atenció rebuda i el temps que ens han dedicat en esta visita.

També volem destacar la importància de l'existència d'una estreta col·laboració entre les empreses i els centres educatius de Formació Professional.