Ajudes curs immersió lingüística en anglés

Bandera reino unido

El Ministeri d'Educació convoca ajudes per a un curs d'immersió lingüística en anglés. Els beneficiaris assistiran a un curs en Espanya organitzat per empreses contractades pel Ministeri, havent d'abonar una part del cost.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de febrer al 4 d'abril de 2022.

 

S'atorgaran un màxim de 2.400 beques, als alumnes becaris que complisquen els requisits establits:

 • Haver nascut entre l'1 de gener de 2002 i el 31 de desembre del 2005.

 • Haver obtingut en el curs 2021-2022 la condició de becari del Ministeri d'Educació i Formació Professional en algun dels estudis ressenyats en el punt següent conforme a la Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general, per al curs acadèmic 2021-2022, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. (BOE de 2 d'agost).

 • Estar matriculat en el curs 2021/22 en:

  • Batxillerat

  • Ensenyaments professionals de música i dansa

  • Grau mitjà de Formació Professional

  • Grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

  •  Grau mitjà d'ensenyaments esportius

  • Ensenyaments d'idiomes de nivell intermedi o avançat

 • Tindre aprovat totalment el curs immediatament anterior i haver obtingut en aquest curs una nota final mínima de 7,00 en l'assignatura d'anglés.

 • Tindran preferència els sol·licitants que hagen obtingut una puntuació superior en l'assignatura d'anglés. A aquesta nota se sumaran 1,5 punts als sol·licitants de nova adjudicació.

 

L'ajuda cobreix totes les despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament. El transport fins a les instal·lacions corre per compte de l'alumne que, així mateix, ha d'abonar 100 euros a l'empresa.

 • La sol·licitud s'ha de realitzar a través del botó "Accés al servei en línia" que figura en la part superior d'aquesta pàgina. Després d'emplenar les seues dades, el sol·licitant obtindrà una plantilla o certificat, que haurà d'imprimir i presentar en el seu centre d'estudis, perquè aquest certifique les dades acadèmiques necessàries per a valorar la seua sol·licitud.

 • Una vegada obtingut aquest certificat, el sol·licitant l'escanejarà i l'adjuntarà a través de l'aplicació informàtica que va utilitzar anteriorment. Només llavors podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud.

Per tant, és molt important que s'inicien les gestions amb suficient antelació per a completar tot el procés abans que finalitze el termini de presentació. Així mateix, s'han de llegir acuradament les instruccions que figuren en el formulari de sol·licitud.

Més informació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2022.html