Família: Administració i Gestió

Cicle: Gestió Administrativa

Duració: 2.000 hores.

 

 Fullet informatiu Gestió Administrativa

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a traves d'una formació teòric-pràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Comunicació empresarial i atenció al client.

   • Operacions administrativas de compravenda.

   • Empresa i Administració.

   • Tractament informàtic de la informació.

   • Tècnica comptable.

   • Anglés.

   • Anglés Tècnic I

   • Formació i orientació laboral

Segon curs:

   • Operacions administratives de recursos humans.

   • Tractament de la documentació comptable.

   • Empresa en l'aula.

   • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

   • Anglés Tècnic II

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

   • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Tindre 2.º de BUP aprovat.

   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

   • Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al juliol)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

   • Quan la Conselleria determine els terminis els publicarem en esta web.

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en empreses tant públiques com privades com:

   • Auxiliar administratiu.

   • Ajudant d'oficina.

   • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments

   • Administratiu comercial.

   • Auxiliar administratiu de gestió de personal

   • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.

   • Recepcionista.

   • Empleat d'atenció al client.

   • Empleat de tresoreria.

   • Empleat de mitjans de pagament

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

   • ues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat tant en grans com en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector servicis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió de les dites empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

  RD 1631/2009 BOE 01/12/2009 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

RD 1126/2010 BOE 11/09/2010 - RD que modifica al RD 1631/2009.

Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari