Valorització energètica de les aigües grises

El CIPFP Luis Suñer Sanchis, institut de formació professional de referència a la Ribera, ha realitzat una visita als centres que formen part del Projecte d'innovació i investigació aplicades de transferència del coneixement, en la Valorització de l'energia de l'aigua grisa de la dutxa.
La visita a Verge del camí (Pamplona) i Tolosaldea (Guipúscoa) està emmarcada en el projecte del MEC de recuperació i reutilització de l'energia de l'aigua amb la qual ens dutxem.

vedag

En els entrenadors desenvolupats per l'empresa d'Algemesí CERIAN SHOWER es poden simular les dutxes que es donen en un habitatge tipus. D'aquesta manera els alumnes dels centres de formació professional aprenen la importància de l'ús eficient de l'energia en els habitatges actuals. No té sentit malgastar energia pel desguàs, si tenim sistemes que recuperen l'energia i la reutilitzen de manera immediata, aconseguint estalvis de fins a 200€ anuals en cada habitatge.
En el projecte també participa l'institut Bernat Guinovart d'Algemesí, desenvolupant un procés de soldadura làser avançat per a realitzar els bescanviadors necessaris per a recuperar aquesta energia.
Aquest projecte facilita mostrar a la societat el problema de desaprofitament energètic a les dutxes i la solució de fàcil implementació amb els recuperadors de CERIAN SHOWER.
Perquè tota la societat puga ser més eficient en l'ús d'aquesta energia, el projecte VEDAG té una pàgina web https://vedag.es/ on pot informar-se i veure les dades obtingudes en temps real de cadascun dels centres en les simulacions realitzades. 

https://twitter.com/vedag22

jCxeS0

QzpM73