Política de Privacitat

Resum

Resum de la política de privacitat

Responsable del tractament de les dades personals continguts en esta comunicació: Centre Integrat Públic de Formació Professional Luis Suñer Sanchis (CIPFP Luis Suñer Sanchis) Avinguda dels esports, 27 46600 Alzira(Valencia) Espanya. Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Origen de les dades: les dades personals han sigut proporcionats pels propis interessats.

Fi del tractament i base jurídica: amb base jurídica en l'interés legítim, les dades es tracten per a la gestió de les comunicacions, inclusió de les dades en l'agenda de contactes, monitorització per seguretat del missatge i adjunts i arxiu de la comunicació.

Destinataris: amb base jurídica en l'interés legítim i relació contractual, les dades es comuniquen als destinataris inclosos en còpia, per a gestió de l'assumpte de la comunicació. Tercers encarregats del tractament podran accedir a les dades per a la prestació de servicis informàtics.

Termini de conservació: les dades seran conservats per CIPFP Luis Suñer Sanchis en tant el/la interessat/a no sol·licite la supressió dels seus mateixos i pels terminis legals per a compliment d'obligacions i atenció de responsabilitats, o bé cada dos anys eixes dades seran esborrades.

Drets: El/la interessat/a pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, dirigint la seua petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i sol·licitar informació i tutela sobre l'exercici dels seus drets.

Política completa

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La següent política de privacitat, de protecció de dades i avís legal, està redactada i és conforme amb la següent normativa:

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal junt amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre – Reglament de desplegament de la LOPD).

LSSI (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Denominació Social: Centre Integrat Publique de Formació Professional Luis Suñer Sanchis.

Nom Comercial: CIPFP Luis Suñer Sanchis

Domicili Social: Avinguda dels esports, 27 46600 Alzira (Valencia)

Telèfon: 962457815

Fax: 962457816

adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES:

Les dades arreplegats a través d'esta pàgina web, seran exclusivament per als següents fins, i no seran tractats posteriorment de manera incompatible amb els dits fins, en tot cas, no s'arreplegaran dades considerats com especialment protegits:

•Ús informatiu i de comunicació exclusius a la distinta oferta formativa del centre, o als terminis i dates per a sol·licitar admissió, matrícula, etc.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES:

La legitimació està basada en el Consentiment explícit de l'interessat atorgat lliurement per a l'execució de la finalitat del tractament descrita anteriorment.

DESTINATARIS DE LES DADES:

Les dades obtingudes, seran per a ús exclusiu del CIPFP Luis Suñer Sanchis no sent comunicats els mateixos a cap altre destinatari llevat que siga necessari per compliment d'una obligació legal o per a la correcta execució d'un contracte celebrat entre les parts. En el cas de ser necessària la comunicació a tercers que no estiguen previstos en la finalitat del tractament anteriorment descrita, se li sol·licitarà el seu consentiment prèviament.

A més de l'anterior, les dades podran ser tractats per diversos Encarregats de Tractament a fi de poder utilitzar els servicis de la web.

Els dits Encarregats de Tractament, es troben legitimats per a tractar les seues dades en l'execució del contracte de l'encàrrec amb clàusula de confidencialitat inclosa.

Els Encarregats de Tractament en cap cas podran cedir les seues dades. Les dades personals proporcionats es conservaran mentres es mantinga la relació docent si és el cas o mentres s'estiguen utilitzant els servicis de la web.

Relació d'encarregats de tractament usats per a la gestió, i ús de la web:

-Google, INC, a través del seu servici de Google Analytics com a ferramenta d'analítica web. Més Info

-Hostinet, S.L. com a gestor de l'allotjament web.

DRETS DE L'INTERESSAT:

L'interessat tindrà dret a l'accés a les seues dades personals recopilats, a sol·licitar la seua rectificació en cas de ser inexactes, a la supressió d'estos, a sol·licitar la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament d'estos i a la portabilitat de les seues dades.

L'interessat pot exercir estos drets sol·licitant-ho per correu postal en la direcció del Responsable de les dades o bé per correu electrònic en la direcció Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. En tot cas, haurà de verificar la seua identitat de forma fefaent per a poder procedir a l'exercici d'estos drets.

L'interessat podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a obtindre informació addicional sobre els seus drets, així com presentar una reclamació davant de l'esmentada Autoritat de Control quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets i la forma de posar-se en contacte amb el Responsable.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades i CIPFP Luis Suñer Sanchis deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades proporcionades per l'usuari, seran conservats fins que el mateix sol·licite la seua cancel·lació o a falta d'això, cada dos anys. El que ocórrega abans.

DRETS DE PROPIETAT I RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS:

En el contingut d'esta web, s'inclouen entre altres, imatges, notícies, testimonis o consells redactats per CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS o bé per usuaris o col·laboradors. El contingut no desenrotllat o redactat directament per CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS, està publicat amb el consentiment de l'autor, no sent CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS per tant responsable del contingut d'estos. Si algun usuari considera que estos continguts publicats poden suposar d'alguna forma una violació dels seus drets o ser considerats ofensius o contraris a la llei, preguem ens ho comunique de forma immediata en la direcció Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.indicant exactament el contingut i l'adreça web exacta, per a poder procedir a la seua comprovació i rectificació o la seua eliminació si així es considera.

ENLLAÇOS EXTERNS (DES DE O CAP A ALTRES LLOCS)

Els articles i les pàgines de la web, poden contindre enllaços a altres pàgines o llocs web propis o que són propietat de tercers com continguts, recursos, ferramentes o enllaços de col·laboradors. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'usuari la possibilitat d'accedir a eixos llocs enllaçats.

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS no es responsabilitza en cap cas del que puga causar al dirigir a l'usuari a través d'estos enllaços, encara que sempre comprovem que els llocs siguen de confiança i contrastat que oferixen màximes garanties als usuaris.

Si l'usuari detecta que algun enllaç en esta web no complix amb eixos paràmetres, per favor avisar com més prompte millor per a resoldre-ho urgentment.

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS autoritza a altres webs o Blogs perquè enllacen a la nostra web sempre que siga per a aportar valor mutu i sense perjudicar els interessos de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS.

El fet de que altres webs enllacen a la web de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS, no implica en cap cas que existisquen relacions entre CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS i el propietari del lloc en què s'afig l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS dels seus continguts o servicis.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS, en qualitat de responsable de les web www.fpalzira.es , no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren originar-se per:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus servicis i continguts.

L'existència de virus, programari maliciós, programes maliciosos o danyosos en els continguts.

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a este Avís Legal.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels servicis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en la web.

Dels danys que pogueren provindre de l'ús il·legal o indegut d'estes web.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de servicis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Per mitjà de l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconega el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagen registrat prèviament, accedir a les àrees, servicis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació.

Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actue en nom seu, sense perjuí que siga necessari que l'usuari inicie una sessió com a tal en cada un dels servicis la prestació del qual requerisca el previ registre.

Les cookies utilitzades en este lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a arreplegar informació de caràcter personal.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir estos fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB:

L'usuari o visitant de la web, queda informat i accepta que l'accés a esta no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial ni de cap tipus amb CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS. Així que ha de comprometre's a utilitzar esta web, els seus servicis i continguts complint la legislació vigent, la bona fe i l'orde públic.

Queda prohibit l'ús de la web amb fins il·lícits, danyosos o que puguen causar qualsevol tipus de problema o perjuí o impedir el funcionament normal de la web.

L'usuari es comprometre't a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS o de tercers. O que puga danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, impedint de totes maneres que es puga utilitzar esta de forma normal.

Respecte dels continguts de la web, es prohibix:

–La seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compte amb l'autorització expressa de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS.

–Qualsevol vulneració dels drets d'autor de CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS.

–La seua utilització per a fins comercials o publicitaris.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS es reserva el dret a modificar el contingut de la present Política de Privacitat de Dades per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials o canvis en la finalitat del tractament de dades.