Imprimeix

Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Comerç Internacional

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Comerç Internacional

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

Amb possibilitat d'FP DUAL amb la Fundació Port de València i el seu conglomerat d'empreses.

El nostre centre participa en un programa de la Fundació Port de València, mitjançant el qual existeix la possibilitat de realitzar una formació complementària en el Port de València, a més de realitzar FP Dual amb empreses del conglomerat del Port, tant al final del primer curs com en el segon curs.

 

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

Com s'accedix?

Accés directe:

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Continuar estudiant:

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realtizant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d'activitats de comerç internacional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL.

 

Més informació:

 RD 1574/2011, BOE 13-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari