Imprimeix

 

Família: Electricitat i Electrònica

Cicle: Instal·lacions de Telecomunicacions

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Instal·lacions de Telecomunicacions

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica.Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

 

Què aprendré i faré?

 Arreplegar els recursos i mitjans per a escometre l'execució del muntatge o manteniment de les instal·lacions i equips.

Com s'accedix?

Accés directe:

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

 

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en:

 Este professional exercix la seua activitat en microempreses i en empreses xicotetes i mitjanes, majoritàriament privades, en les àrees de muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics, bé per compte propi o alié.

Continuar estudiant:

Quines són les eixides professionals?

Els llocs de treball més rellevants són:

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.  

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

 RD 1632/2009 BOE 19/11/2009 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari