Llistats d'Admesos Definitius Cicles formatius

Pots consultar els llistats d'admesos i no admesos definitius en els Arxius adjunts.

Si estàs admés hauràs de formalitzar la matrícula del 23 al 30 de juliol a través de la nostra web (voràs un enllaç per a omplir un formulari amb les teues dades i per a adjuntar la documentació escanejada). Si no et matricules en les dates assenyalades perdràs la reserva de plaça.

 

El termini de reclamacions és del 22 al 26 de juliol.

La formulació de reclamacions es realitzarà accedint a la web telematrícula.es i en l'apartat 'Al·legacions' formular la reclamació, accedint mitjançant la “clau d'admissió” amb la qual emplenares la sol·licitud d'admissió.

 

Si no has fet Admissió (o no estàs en la llista d'admesos), pots apuntar-te en la llista d'espera.

 Enllaç al formulari de llista d'espera

Ompli les dades del formulari, i si queden places vacants podràs matricular-te en setembre. Per a qualsevol dubte pots cridar-nos al 96 245 78 15.

 

AVÍS IMPORTANT - ALUMNAT NO ADMÉS

A partir del dia 15 de setembre, el centre adjudicarà les vacants que queden per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió i no ha obtingut plaça.

La adjudicación es farà seguint els criteris de prioritat establerts en l'art. 7 i en l'apartat 2.12 de l'art. 10 de l'Orde 18/2016.

A continuació s'assignaran les places que queden a l'alumnat que s'ha apuntat en la llista d'espera i no havia participat en el procés d'admissió.

 

PROCÉS DE MATRÍCULA

La matrícula es realitzarà del 23 al 30 de julio a través d'este enllaç. Allí voràs les instruccions per a emplenar el formulari amb les vostres dades i per a adjuntar la documentació escanejada.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • CERTIFICAT ACADÈMIC DEL REQUISIT PEL QUAL ACCEDEIXES AL CENTRE O BUTLLETÍ DE NOTES DEL CURS ANTERIOR SI ERES ALUMNE DEL CENTRE.
 • DNI, NIE, PASSAPORT
 • RESGUARD DE L’INGRÉS BANCARI
 • INFORME DE SALUT ESCOLAR (Sols alumnat nou i menor de 18 anys)
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • SOL·LICITUD D’ACCÉS A WEBFAMILIA (ALUMNAT NOU)
 • DOCUMENT AUTORITZACIÓ SOBRE L’ ÚS EDUCATIU D’IMATGES I DADES PERSONALS.

NOTA.- NO ES MATRICULARÀ SI FALTA DOCUMENTACIÓ

 

INFORMACIÓ PAGAMENT DE MATRÍCULA

IMPORTS DE LA MATRÍCULA: (Es detalla a continuació)

 • TAXES ADMINISTRATIVES I ASSEGURANÇA ESCOLAR: 7,34

   • Targeta d’identitat: 2,22 €

   • Informe Avaluació FP 4,00 €

   • Assegurança escolar: 1,12

 • QUOTA DE L’AMPA + BORSA SOLIDÀRIA : 17,66 €

 

OPCIONS

1. PAGAR SOLS LES TAXES ADMINISTRATIVES I ASSEGURANÇA: 7,34 €

2. PAGAR TOT COMPLET (TAXES + QUOTA I BORSA DE L’AMPA) : 25 €

* QUOTA AMPA. Quota per pertànyer a l’AMPA i poder participar en les distintes activitats organitzades o participades por l’ AMPA. És molt important fer-se soci/a.

** LA BORSA SOLIDARIA I MATERIAL DIDÀCTIC de AMPA consisteix una borsa econòmica que l’AMPA utilitza per abonar taxes i material com EPI’s, llibres de text o ferramentes manuals de l’alumnat sense recursos econòmics en general de la FP Bàsica.

NOTA: No es retornaran els diners de la matriculació del curs, ni de l’AMPA, una vegada finalitzat el mes d’octubre.

 

INSTRUCCIONS PER A FER L’INGRÉS:

L’import corresponent s’ingressarà en el compte bancari de l’AMPA en CAJAMAR

IBAN: ES38 3058 7105 3528 1002 0501

 • INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (A l'apartat de “Concepte/Observacions” introduir el Nom complet i DNI de l'alumne), imprimir el full i entregar en l’institut).

 • INGRESSOS PER CAIXER AUTOMÀTIC (Els passos a seguir estan en el caixer de CAJAMAR, no obliden introduir a l'apartat “Referencia o Concepte El Nom complet de l'alumne i imprimir el Rebut per a la seua posterior presentació en l'institut).

 • INGRESSOS PER FINESTRETA (Seguir condicions de cada oficina de CAJAMAR)

 • Nota: si no s'és client de “CAJAMAR”, es recomana fer l'ingrés per transferència.