Matrícula Alumnat del Centre

Alumnat del centre que passa a segon curs o repetix curs (tots els que no fan procés d'admissió), tenen en el Moodle del centre, en Sala d'Alumnes, les instruccions per a realitzar la matrícula per al curs 2022-23.

Enllaç al moodle del centre

A partir del dilluns 20 de juny podran realitzar la matrícula a través del moodle del centre (qui tinga tots els mòduls aprovats).

Qui no tinga tots els mòduls aprovats haurà de fer el procés de matrícula després de realitzar els exàmens extraordinaris.

Alumnat de semipresencial no ha de fer la matrícula ara en el moodle, ja que participen en el procés d'admissió. Quan isquen les llistes d'admissió informarem del procediment de matrícula.